»Hasznos»Felhasználási feltételek

A www.webcar24.hu weboldal FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

I. Általános rendelkezések

Ez a rész tartalmazza a www.webcar24.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásokat felhasználó magánszemélyekre és jogi személyekre nézve kötelező szabályokat. A www.webcar24.hu weboldalt meglátogató vagy a weboldalon jogi személy felhasználóként (kereskedőként) regisztráló bármely személy esetében úgy tekintendő, hogy tudomásul vette és elfogadta a használati feltételeket, melyeket feltétel nélkül elfogadja, az alábbiakban bemutatott formában.

Ezeket a szabályokat a www.webcar24.hu weboldal tulajdonosa állította össze, akinek jogában áll azokat a felhasználók beleegyezése és előzetes tájékoztatása nélkül módosítani. A „Feltételek” részben a felhasználók megtekinthetik a weboldal meglátogatása pillanatában érvényes feltételeket.

II. A szolgáltatások bemutatása

A szolgáltató, NextCar GmbH, különféle típusú járművek eladására és járműértékesítéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra vonatkozó hirdetés-megjelentetési szolgáltatásokat nyújt a www.webcar24.hu weboldalon keresztül.

A NextCar GmbH német jogi személy, melynek székhelye Otto-Hahn Straße 13B, 85521 Hohenbrunn, OT Riemerling, Németország.

A www.webcar24.hu weboldalt a szolgáltató az általa megbízott üzemeltetőkön keresztül üzemelteti. A szolgáltató járműértékesítésre szakosodott cégek (a továbbiakban „kereskedők”) részére lehetővé teszi hirdetések megjelentetését.

A hirdetés az az eszköz, mely segítségével a felhasználók a www.webcar24.hu weboldalon járműértékesítési hirdetéseket jelentethetnek meg. A hirdetések megjelenítésének módját és feltételeit az V. fejezetben határoztuk meg.

A jelen dokumentumban a „jármű” fogalom a következőket fedezi: személygépkocsi, haszonjármű, teherautó, autóbusz vagy bármilyen más jellegű gépjármű, valamint autóalkatrészek és tartozékok, autóipari szolgáltatások és tevékenységek, szállításra használt mechanikus rendszerek.

III. Információkereső eszközök és linkek más weboldalakra

A www.webcar24.hu weboldal más weboldalakra mutató linkeket és utalásokat, illetve más információs szolgáltatók által üzemeltetett információkereső eszközöket tartalmaz. Ezáltal a NextCar GmbH saját felhasználóinak hozzáférést biztosít más szolgáltatók által kínált mérvadónak és érdekesnek tekintett információkhoz, valamint hirdetőalkalmazásokhoz. Az elektronikus kereskedelem értelmében, a szolgáltatásnak vagy információkereső eszközöknek vagy más weboldalakra mutató linkeknek a felhasználók rendelkezésére bocsátásával a NetxCar GmbH nem tartozik felelősséggel az illető információkért, és nem vállal semmilyen felelősséget az illető weboldalak tartalmáért és naprakészségéért, kivéve, ha az illető információk törvénytelen jellegét hatósági döntés állapította meg. Az illető oldalak használatát saját, üzemeltetőik által meghatározott szabályok irányítják, a felhasználók saját felelősségükre döntenek arról, hogy meglátogatják vagy sem az illető oldalakat.

IV. A szellemi tulajdon védelme

A www.webcar24.hu tartalmát (beleértve a formatervezést, fényképeket, képeket, grafikai elemeket, rajzokat, cikkeket, hirdetéseket, bármilyen jellegű adatokat, szövegeket, anyagokat, programokat és alkalmazásokat stb.) a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. Ennek megfelelően a www.webcar24.hu weboldalon található bármilyen anyagot tilos a NextCar GmbH előzetes írásbeli beleegyezése nélkül másolás vagy terjesztés céljára felhasználni.

A www.webcar24.hu weboldalon megjelentetés céljából létrehozott hirdetések vonatkozásában a felhasználók hozzájárulnak, hogy a www.webcar24.hu weboldalon levő másolásra, fordításra, megjelenítésre, újra megjelenítésre, terjesztésre és bármilyen más jellegű kitettségi formára vonatkozólag nem kizárólagos szerzői jogokat engednek át a NextCar GmbH-nak.

V. Értékesítési hirdetés

A www.webcar24.hu weboldal egyetlen kategóriájú felhasználóknak - jogi személyeknek (kereskedőknek) - kínál szolgáltatásokat, akik írásbeli szerződést kötnek a NextCar GmbH-val, melynek tárgya az egyes kereskedők és a NextCar GmbH által egyeztetett, egy vagy több hirdetés megjelentetésére vonatkozó előfizetés/feltételek.

A www.webcar24.hu előfizetések minden egyes kereskedővel külön kerülnek egyeztetésre, és a www.webcar24.hu weboldalon megjelentethető járművek számát, a kereskedőknek kínált extra lehetőségeket, valamint a kapcsolódó pénzügyi feltételeket tartalmazzák. Az extra lehetőségek szerepe a standard hirdetések hatékonyságának növelése, a keresési találatok listájában jobb láthatóság és/vagy jobb helyzet biztosítása.

A hirdetés megjelenítése ingyenes. Valamely hirdetés megjelenítése előtt a felhasználók teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadják a www.webcar24.hu weboldal jelen dokumentumban leírt használati szabályait, mely elfogadása lényeges és előzetes feltétele bármilyen hirdetés megjelenítésének. A jelen dokumentumban meghatározott szabályokat megsértő felhasználók a jelen dokumentum rendelkezéseinek megfelelően felelősségre vonhatók.

A jelen feltételek elfogadásával a felhasználók a büntetőjog hamis közlésre vonatkozó rendelkezéseinek tudatában kijelentik, hogy az általuk szolgáltatott összes adat valós.

A www.webcar24.hu weboldalra lépve a kereskedők hozzájárulnak, hogy üzleti közléseket kapjanak elektronikus levelek formájában.

Kereskedőknek szánt további szolgáltatások. Az extra lehetőségeken kívül a kereskedőknek számos ingyenes vagy díjköteles további szolgáltatás áll rendelkezésére, az alábbiak szerint:

1. Bizonyos ügyfélkategóriáknak szánt reklám bannerek (például Volkswagen Passat-ot vásárló ügyfeleknek)

2. Közvetlen link a cég weboldalára

3. Különálló bemutató weboldal, a www.webcar24.hu keretén belül

4. E-mail kérése (amennyiben egy adott pillanatban a látogatók nem találnak bizonyos keresési feltételeknek megfelelő járműveket, kérhetik, hogy a www.webcar24.hu e-mail-en keresztül értesítse őket, amikor egy ilyen járművet vesznek fel az adatbázisba)

5. Korlátlan számú művelet (www.webcar24.hu ügyfeleinek korlátlan számú műveletet tartalmazó előfizetést kínál, ami a járműállományok rugalmasabb kezelését teszi lehetővé.)

A fent felsorolt további szolgáltatások csupán szemléltető, nem korlátozó jellegűek, és a kereskedők és szolgáltatók által egyeztetett és megkötött szerződésekbe kerülnek.

A NextCar GmbH azonosító adatait a II. pont tartalmazza.

VI. A szolgáltatónak a hirdetés módosítására és a felhasználók fiókjának blokkolására vonatkozó joga

Minden egyes felhasználó vállalja, hogy jóhiszeműen használja a www.webcar24.hu weboldalt, és teljes felelősséget vállal az általa közölt információkért és az általa lebonyolított ügyletekért.

A szolgáltató vállalja, hogy megjeleníti az összes olyan hirdetést, mely megfelel a jelen használati szabályoknak és melyekre a felhasználó kifizette a kapcsolódó díjat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy módosítsa, illetve törölje azokat a hirdetéseket, melyek:

  • Nyilvánvalóan törvényellenes, rágalmazó, fenyegető, gyalázkodó, közönséges, fajgyűlölő, megkülönböztető tartalmúak, vagy bármilyen más módon sértőek valamely személy magánéletére nézve;
  • Nem teszik lehetővé a felhasználó azonosítását a szolgáltatott adatok alapján; vagy a megadott adatok hamisak;
  • Más személyek nevében kerültek megjelenítésre, azok beleegyezése nélkül, tekintettel arra, hogy a személyazonosság-lopást törvény bünteti;
  • Vírust vagy más olyan programot tartalmaznak, melyek célja a számítógépes berendezések tönkretétele, illetve azok működésének megzavarása vagy korlátozása;
  • Szerzői jogok vagy egyéb szellemi tulajdonjogok által védett anyagokat tartalmaznak, beleértve az intimitáshoz és magánélethez való jogokat, a személyiségi jogokat és valamely személy személyimázsának nyilvánosan és reklámokban való felhasználását, kivéve, ha a felhasználó ezen anyagok tulajdonosa vagy bizonyítani tudja, hogy megszerezte a tulajdonos vagy a jogtulajdonosok hozzájárulását az anyag megjelenítéséhez;
  • Bármilyen más törvényellenes elemet tartalmaznak, törvényellenes tevékenységeket reklámoznak vagy megsértik más személyek törvényes jogait;
  • A jármű adatai (ár, műszaki adatok és fényképek) valótlanok.


A szolgáltató módosítás útján törli vagy módosítja a hirdetés azon részét, mely megsérti a jelen Feltételek rendelkezéseit. A módosítás kizárólag abban az esetben eszközölhető, ha a hirdetésnek a jelen dokumentum rendelkezéseit megsértő része nem lényeges része a hirdetésnek.

A NextCar GmbH fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül blokkolja a jelen szabályokat, feltételeket és a weboldal használati feltételeit megsértő felhasználók fiókjait, illetve azokét, akik a szolgáltató műszaki műveleteit bármilyen módon megzavarják.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a weboldal használati feltételeit, ezért a felhasználóknak rendszeresen meg kell tekinteniük ezt a részt, hogy tudomásul vegyék az esetleges frissítéseket.

A weboldal használati feltételeit megsértő felhasználók fiókjainak blokkolásán felül a szolgáltató azonnal értesíti az illetékes hatóságokat minden olyan esetben, amikor a jelen weboldalon illetéktelen műveleteket észlel, beleértve, többek között az illetéktelen vagy csalási használatot, illetéktelen hozzáférést, információk értékesítés céljából való módosítását, másolását, hozzáférés blokkolását stb.

Minden olyan esetben, amikor valamely kifizetett hirdetés törlésére/ módosítására kerül sor, a felhasználó értesítést kap azokról az okokról, melyek következtében a szolgáltató módosította/ törölte az illető hirdetést. Amennyiben valamely hirdetés a fenti okok miatt módosításra/ törlésre kerül, a felhasználóknak nem áll jogukban kérni az illető hirdetésért kifizetett díj megtérítését.

VII. Felelősségelhárítási záradék

A NextCar GmbH nem vállal felelősséget a www.webcar24.hu weboldalon megjelenített hirdetések adatainak helyességéért. A www.webcar24.hu weboldal felhasználói tudomásul veszik és teljes felelősséget vállalnak a megjelenített anyagok tartalmáért, és a NextCar GmbH nem vonható felelősségre a felhasználók által megjelenített információk hitelességéért.

A NextCar GmbH nem garantálja, hogy a www.webcar24.hu weboldal vírusoktól, illetve más esetlegesen kártékony számítógépes programoktól mentes. A felhasználó saját felelősségére használja ezt a weboldalt. A NextCar GmbH nem vonható felelősségre semmilyen a weboldal használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

A szolgáltató nem tudja garantálni a www.webcar24.hu weboldal állandó elérhetőségét. A szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetések nem megjelenítéséért vagy azok megjelenítésének megzavarásáért, amennyiben ezek rajta kívül álló okok miatt jelentkeznek, sem a felhasználókat az illető okok miatt ért károkért.

VIII. Kommunikáció és panaszok

A felhasználókat felkérjük, hogy esetleges hozzáfűzéseiket, megjegyzéseiket, ajánlásaikat vagy a weboldal használati szabályainak megsértésére vonatkozó jelentéseiket az [email protected] e-mail címre küldjék.

A felhasználók ezt az e-mail címet használhatják abban az esetben is, ha megítélésük szerint a szolgáltató valamely cselekedete által megsértette jogaikat.

Szolgáltató 10 napon belül válaszol az összes olyan megalapozott jelentésre, mely tartalmazza a feladó azonosító adatait és jelentésük tárgyának leírását.

Valamely hirdetés megjelenítésére, módosítására, megjelenítésének megszakítására vonatkozó panaszokat kizárólag abban az esetben rendezzük, ha a felhasználó a panasz tárgyát képező esemény bekövetkeztétől 3 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót.

IX. Alkalmazandó jog

A szolgáltató és a felhasználók között a jelen dokumentumból eredő jogviszonyokat a Németországi jogszabályok előírásai szabályozzák.

A www.webcar24.hu weboldal használati feltételeivel kapcsolatban felmerülő, békés úton nem rendezhető vitás ügyek rendezése végett, a felek az illetékes németországi törvényszékhez folyamodnak, mely illetékességet a felhasználók a jelen feltételek tudomásul vételével és elfogadásával elismerik.