»Hasznos»Felhasználási feltételek

A www.webcar24.hu weboldal FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

I. Általános rendelkezések

Ez a rész tartalmazza a www.webcar24.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásokat felhasználó magánszemélyekre és jogi személyekre nézve kötelező szabályokat. A www.webcar24.hu weboldalt meglátogató vagy a weboldalon jogi személy felhasználóként (kereskedőként) regisztráló bármely személy esetében úgy tekintendő, hogy tudomásul vette és elfogadta a használati feltételeket, melyeket feltétel nélkül elfogadja, az alábbiakban bemutatott formában.

Ezeket a szabályokat a www.webcar24.hu weboldal tulajdonosa állította össze, akinek jogában áll azokat a felhasználók beleegyezése és előzetes tájékoztatása nélkül módosítani. A „Feltételek” részben a felhasználók megtekinthetik a weboldal meglátogatása pillanatában érvényes feltételeket.

II. A szolgáltatások bemutatása

A szolgáltató, NextCar GmbH, különféle típusú járművek eladására és járműértékesítéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra vonatkozó hirdetés-megjelentetési szolgáltatásokat nyújt a www.webcar24.hu weboldalon keresztül.

A NextCar GmbH német jogi személy, melynek székhelye Otto-Hahn Straße 13B, 85521 Hohenbrunn, OT Riemerling, Németország.

A www.webcar24.hu weboldalt a szolgáltató az általa megbízott üzemeltetőkön keresztül üzemelteti. A szolgáltató járműértékesítésre szakosodott cégek (a továbbiakban „kereskedők”) részére lehetővé teszi hirdetések megjelentetését.

A hirdetés az az eszköz, mely segítségével a felhasználók a www.webcar24.hu weboldalon járműértékesítési hirdetéseket jelentethetnek meg. A hirdetések megjelenítésének módját és feltételeit az V. fejezetben határoztuk meg.

A jelen dokumentumban a „jármű” fogalom a következőket fedezi: személygépkocsi, haszonjármű, teherautó, autóbusz vagy bármilyen más jellegű gépjármű, valamint autóalkatrészek és tartozékok, autóipari szolgáltatások és tevékenységek, szállításra használt mechanikus rendszerek.

III. Információkereső eszközök és linkek más weboldalakra

A www.webcar24.hu weboldal más weboldalakra mutató linkeket és utalásokat, illetve más információs szolgáltatók által üzemeltetett információkereső eszközöket tartalmaz. Ezáltal a NextCar GmbH saját felhasználóinak hozzáférést biztosít más szolgáltatók által kínált mérvadónak és érdekesnek tekintett információkhoz, valamint hirdetőalkalmazásokhoz. Az elektronikus kereskedelem értelmében, a szolgáltatásnak vagy információkereső eszközöknek vagy más weboldalakra mutató linkeknek a felhasználók rendelkezésére bocsátásával a NetxCar GmbH nem tartozik felelősséggel az illető információkért, és nem vállal semmilyen felelősséget az illető weboldalak tartalmáért és naprakészségéért, kivéve, ha az illető információk törvénytelen jellegét hatósági döntés állapította meg. Az illető oldalak használatát saját, üzemeltetőik által meghatározott szabályok irányítják, a felhasználók saját felelősségükre döntenek arról, hogy meglátogatják vagy sem az illető oldalakat.

IV. A szellemi tulajdon védelme

A www.webcar24.hu tartalmát (beleértve a formatervezést, fényképeket, képeket, grafikai elemeket, rajzokat, cikkeket, hirdetéseket, bármilyen jellegű adatokat, szövegeket, anyagokat, programokat és alkalmazásokat stb.) a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. Ennek megfelelően a www.webcar24.hu weboldalon található bármilyen anyagot tilos a NextCar GmbH előzetes írásbeli beleegyezése nélkül másolás vagy terjesztés céljára felhasználni.

A www.webcar24.hu weboldalon megjelentetés céljából létrehozott hirdetések vonatkozásában a felhasználók hozzájárulnak, hogy a www.webcar24.hu weboldalon levő másolásra, fordításra, megjelenítésre, újra megjelenítésre, terjesztésre és bármilyen más jellegű kitettségi formára vonatkozólag nem kizárólagos szerzői jogokat engednek át a NextCar GmbH-nak.

V. Értékesítési hirdetés

A www.webcar24.hu weboldal egyetlen kategóriájú felhasználóknak - jogi személyeknek (kereskedőknek) - kínál szolgáltatásokat, akik írásbeli szerződést kötnek a NextCar GmbH-val, melynek tárgya az egyes kereskedők és a NextCar GmbH által egyeztetett, egy vagy több hirdetés megjelentetésére vonatkozó előfizetés/feltételek.

A www.webcar24.hu előfizetések minden egyes kereskedővel külön kerülnek egyeztetésre, és a www.webcar24.hu weboldalon megjelentethető járművek számát, a kereskedőknek kínált extra lehetőségeket, valamint a kapcsolódó pénzügyi feltételeket tartalmazzák. Az extra lehetőségek szerepe a standard hirdetések hatékonyságának növelése, a keresési találatok listájában jobb láthatóság és/vagy jobb helyzet biztosítása.

A hirdetés megjelenítése ingyenes. Valamely hirdetés megjelenítése előtt a felhasználók teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadják a www.webcar24.hu weboldal jelen dokumentumban leírt használati szabályait, mely elfogadása lényeges és előzetes feltétele bármilyen hirdetés megjelenítésének. A jelen dokumentumban meghatározott szabályokat megsértő felhasználók a jelen dokumentum rendelkezéseinek megfelelően felelősségre vonhatók.

A jelen feltételek elfogadásával a felhasználók a büntetőjog hamis közlésre vonatkozó rendelkezéseinek tudatában kijelentik, hogy az általuk szolgáltatott összes adat valós.

A www.webcar24.hu weboldalra lépve a kereskedők hozzájárulnak, hogy üzleti közléseket kapjanak elektronikus levelek formájában.

Kereskedőknek szánt további szolgáltatások. Az extra lehetőségeken kívül a kereskedőknek számos ingyenes vagy díjköteles további szolgáltatás áll rendelkezésére, az alábbiak szerint:

1. Bizonyos ügyfélkategóriáknak szánt reklám bannerek (például Volkswagen Passat-ot vásárló ügyfeleknek)

2. Közvetlen link a cég weboldalára

3. Különálló bemutató weboldal, a www.webcar24.hu keretén belül

4. E-mail kérése (amennyiben egy adott pillanatban a látogatók nem találnak bizonyos keresési feltételeknek megfelelő járműveket, kérhetik, hogy a www.webcar24.hu e-mail-en keresztül értesítse őket, amikor egy ilyen járművet vesznek fel az adatbázisba)

5. Korlátlan számú művelet (www.webcar24.hu ügyfeleinek korlátlan számú műveletet tartalmazó előfizetést kínál, ami a járműállományok rugalmasabb kezelését teszi lehetővé.)

A fent felsorolt további szolgáltatások csupán szemléltető, nem korlátozó jellegűek, és a kereskedők és szolgáltatók által egyeztetett és megkötött szerződésekbe kerülnek.

A NextCar GmbH azonosító adatait a II. pont tartalmazza.

VI. A szolgáltatónak a hirdetés módosítására és a felhasználók fiókjának blokkolására vonatkozó joga

Minden egyes felhasználó vállalja, hogy jóhiszeműen használja a www.webcar24.hu weboldalt, és teljes felelősséget vállal az általa közölt információkért és az általa lebonyolított ügyletekért.

A szolgáltató vállalja, hogy megjeleníti az összes olyan hirdetést, mely megfelel a jelen használati szabályoknak és melyekre a felhasználó kifizette a kapcsolódó díjat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy módosítsa, illetve törölje azokat a hirdetéseket, melyek:

  • Nyilvánvalóan törvényellenes, rágalmazó, fenyegető, gyalázkodó, közönséges, fajgyűlölő, megkülönböztető tartalmúak, vagy bármilyen más módon sértőek valamely személy magánéletére nézve;
  • Nem teszik lehetővé a felhasználó azonosítását a szolgáltatott adatok alapján; vagy a megadott adatok hamisak;
  • Más személyek nevében kerültek megjelenítésre, azok beleegyezése nélkül, tekintettel arra, hogy a személyazonosság-lopást törvény bünteti;
  • Vírust vagy más olyan programot tartalmaznak, melyek célja a számítógépes berendezések tönkretétele, illetve azok működésének megzavarása vagy korlátozása;
  • Szerzői jogok vagy egyéb szellemi tulajdonjogok által védett anyagokat tartalmaznak, beleértve az intimitáshoz és magánélethez való jogokat, a személyiségi jogokat és valamely személy személyimázsának nyilvánosan és reklámokban való felhasználását, kivéve, ha a felhasználó ezen anyagok tulajdonosa vagy bizonyítani tudja, hogy megszerezte a tulajdonos vagy a jogtulajdonosok hozzájárulását az anyag megjelenítéséhez;
  • Bármilyen más törvényellenes elemet tartalmaznak, törvényellenes tevékenységeket reklámoznak vagy megsértik más személyek törvényes jogait;
  • A jármű adatai (ár, műszaki adatok és fényképek) valótlanok.


A szolgáltató módosítás útján törli vagy módosítja a hirdetés azon részét, mely megsérti a jelen Feltételek rendelkezéseit. A módosítás kizárólag abban az esetben eszközölhető, ha a hirdetésnek a jelen dokumentum rendelkezéseit megsértő része nem lényeges része a hirdetésnek.

A NextCar GmbH fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül blokkolja a jelen szabályokat, feltételeket és a weboldal használati feltételeit megsértő felhasználók fiókjait, illetve azokét, akik a szolgáltató műszaki műveleteit bármilyen módon megzavarják.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a weboldal használati feltételeit, ezért a felhasználóknak rendszeresen meg kell tekinteniük ezt a részt, hogy tudomásul vegyék az esetleges frissítéseket.

A weboldal használati feltételeit megsértő felhasználók fiókjainak blokkolásán felül a szolgáltató azonnal értesíti az illetékes hatóságokat minden olyan esetben, amikor a jelen weboldalon illetéktelen műveleteket észlel, beleértve, többek között az illetéktelen vagy csalási használatot, illetéktelen hozzáférést, információk értékesítés céljából való módosítását, másolását, hozzáférés blokkolását stb.

Minden olyan esetben, amikor valamely kifizetett hirdetés törlésére/ módosítására kerül sor, a felhasználó értesítést kap azokról az okokról, melyek következtében a szolgáltató módosította/ törölte az illető hirdetést. Amennyiben valamely hirdetés a fenti okok miatt módosításra/ törlésre kerül, a felhasználóknak nem áll jogukban kérni az illető hirdetésért kifizetett díj megtérítését.

VII. Felelősségelhárítási záradék

A NextCar GmbH nem vállal felelősséget a www.webcar24.hu weboldalon megjelenített hirdetések adatainak helyességéért. A www.webcar24.hu weboldal felhasználói tudomásul veszik és teljes felelősséget vállalnak a megjelenített anyagok tartalmáért, és a NextCar GmbH nem vonható felelősségre a felhasználók által megjelenített információk hitelességéért.

A NextCar GmbH nem garantálja, hogy a www.webcar24.hu weboldal vírusoktól, illetve más esetlegesen kártékony számítógépes programoktól mentes. A felhasználó saját felelősségére használja ezt a weboldalt. A NextCar GmbH nem vonható felelősségre semmilyen a weboldal használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

A szolgáltató nem tudja garantálni a www.webcar24.hu weboldal állandó elérhetőségét. A szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetések nem megjelenítéséért vagy azok megjelenítésének megzavarásáért, amennyiben ezek rajta kívül álló okok miatt jelentkeznek, sem a felhasználókat az illető okok miatt ért károkért.

VIII. Kommunikáció és panaszok

A felhasználókat felkérjük, hogy esetleges hozzáfűzéseiket, megjegyzéseiket, ajánlásaikat vagy a weboldal használati szabályainak megsértésére vonatkozó jelentéseiket az [email protected] e-mail címre küldjék.

A felhasználók ezt az e-mail címet használhatják abban az esetben is, ha megítélésük szerint a szolgáltató valamely cselekedete által megsértette jogaikat.

Szolgáltató 10 napon belül válaszol az összes olyan megalapozott jelentésre, mely tartalmazza a feladó azonosító adatait és jelentésük tárgyának leírását.

Valamely hirdetés megjelenítésére, módosítására, megjelenítésének megszakítására vonatkozó panaszokat kizárólag abban az esetben rendezzük, ha a felhasználó a panasz tárgyát képező esemény bekövetkeztétől 3 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót.

IX. Alkalmazandó jog

A szolgáltató és a felhasználók között a jelen dokumentumból eredő jogviszonyokat a Németországi jogszabályok előírásai szabályozzák.

A www.webcar24.hu weboldal használati feltételeivel kapcsolatban felmerülő, békés úton nem rendezhető vitás ügyek rendezése végett, a felek az illetékes németországi törvényszékhez folyamodnak, mely illetékességet a felhasználók a jelen feltételek tudomásul vételével és elfogadásával elismerik.

A felhasználási feltételek megváltoztatása

A feltételek bármikor módosíthatók, amenben bármilyen új helyzet felmerül, amely ezt megköveteli. A webhely adminisztrátora biztosítja a felhasználó állandó hozzáférését a weboldal feltételeihez anélkül, hogy előzetesen értesítené őt a bekövetkezett változásokról.

 

Sütik

 

1. Mi az a süti?

A süti, amelyet jelenleg szinte az összes weboldal használ, egy kis, betűkből és számokból álló szöveges fájl, amelyet a számítógépen, a mobil eszközön vagy más elektronikus eszközön tárolnak, amelyről az internetes oldalak elérhetők. A cookie-t egy webszerver telepíti kérésre egy böngészőre (pl. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) egy bizonyos weboldal első felkeresésekor; nem tartalmaz szoftvert, vírusokat vagy kémprogramokat, és ugyanakkor nem fér hozzá a felhasználó merevlemezén található információkhoz. Az ilyen típusú fájlok viszont lehetővé teszik a felhasználó elektronikus eszközének és berendezésének felismerését és az internetes oldalak megjelenítését, a tartalomnak a felhasználó egyéni igényeihez való igazításával, valamint az oldalak betöltési idejének optimalizálásával.
A süti élettartama nincs rögzítve, de jelentősen változhat, attól függően, hogy miért helyezte azt. Egyes sütik kizárólag hozzáférési munkamenethez használhatók (munkamenet-sütik), és nem kerülnek mentésre az után, hogy a felhasználó elhagyta a weboldalt, míg más sütik megmaradnak és újra felhasználásra kerülnek, amikor a felhasználó visszatér az adott webhelyre. Ezek az webhely- vagy állandó sütik és akár a szerver által meghatározott ideig maradnak, akár addig, amíg a felhasználó manuálisan törli őket.

A sütikről szóló irányelv

Az Ön személyes adatainak védelme weboldalunk használata közben kiemelt fontosságú számunkra az Önnel való együttműködés szempontjából, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt a személyes adatok és a nem személyes adatok gyűjtéséről.
A személyes adatok és az anonim adatok felhasználásának joga a NextCar GmbH-nak tartozik, a törvény által biztosított kereteken belül.
Webhelyünk szoftvert használ a felhasználás elemzésére. Az így összegyűjtött adatok kiértékelésével hasznos információkat szerezhetünk a felhasználók igényeiről, olyan információkat, amelyek hozzájárulnak ajánlatunk minőségének javításához. Így minden egyes, a webhely egy vagy több oldalához történő hozzáféréskor, a következő adatkészletet korlátozás nélkül tárolják:

● a kérést továbbító számítógép IP-címe névtelen formában;
● a konzultáció dátuma és ideje a kérelemhez;
● A megkeresett oldal vagy a megkeresett fájl neve;
● Hivatkozás arra az oldalra, amelyen ezt az oldalt megtekintették;
● a felhasználó által használt böngésző, beleértve annak verzióját;
● A felhasználó által használt eszköz operációs rendszere.

 

2. A süti beállításai ezen a weblapon

2.1. Az Ön hozzájárulását nem igénylő sütik: "Kategória: Szükséges"

A feltétlenül szükséges cookie-k, más néven "Kategória: Szükséges" olyan funkciókat nyújtanak, amelyek nélkül nem tudja megfelelően használni a weboldalt. Ezeket a fájlokat kizárólag mi használjuk, anélkül, hogy harmadik félnek továbbítanánk, és csak a számítógépünk aktuális böngésző munkamenetére tároljuk. A feltétlenül szükséges sütik között szerepelnek az úgynevezett "munkamenet-sütik" is, amelyek nélkül a kapcsolat mögötti funkciókat nem lehet aktiválni, és alapértelmezés szerint ezekkel nem lehet csatlakozni.
Ezenkívül az ilyen sütik biztosítják például az oldal http-ről https-re (biztonságos kapcsolat) történő átváltásakor az oldal funkcionalitását és az adatátvitelre vonatkozó biztonsági követelmények betartását. A feltétlenül szükséges sütik használatához a felhasználó hozzájárulása nem szükséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezen oldal funkciója nem tilthatók le. A használt böngészővel azonban bármikor letilthatók.

2.2. Harmadik fél sütik, amelyek megkövetelik az Ön jóváhagyását: "Kategória: Statisztika" és "Kategória: Marketing"

A harmadik felekhez tartozó tartalmakat integrálták ezen a weboldalon. Miközben Ön a webhely különböző oldalain fér hozzá, ezek a harmadik féltől származó szolgáltatók sütiket helyezhetnek el, és ezzel információkat szerezhetnek az oldalakhoz való hozzáférésről.
"Kategória: Statisztika"
A statisztikai sütik segítenek a weboldal rendszergazdáinak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba az oldalakkal, névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.
• Google Analytics
• Webcar statisztikák
"Kategória: Marketing"
A marketing sütikkel több látogató nyomon követhető több webhelyen. A cél az, hogy a felhasználó számára releváns, alapértelmezés szerint értékesebb hirdetést jelenítsen meg a fogadó és harmadik felek számára.
• Google Analytics
• Facebook Pixel
• Google Címkekezelő
• stb

 

3. A sütik beállításai

Beállíthatja böngészőjét, hogy engedélyezze a sütik létrehozását csak az Ön hozzájárulásával vagy a kezdetektől kezdve elutasíthatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy sütik nélkül a weboldal egyes területeit egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékben lehet használni.

 

A süti beállításainak megváltoztatásához a következőképpen kell konfigurálnia böngészőjét:
• Internet Explorer: ugorjon a (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) oldalra - Kivonat - Internetbeállítások - "Kiterjesztett" regisztrációs kártya - a Biztonság részben jelölje be a "Ne kövesse nyomon" kéréseket az Internet Explorer által meglátogatott weboldalakra, majd erősítse meg
• Firefox: ugorjon a (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen) menüre - Menü - Beállítások - Adatvédelem - a krónikus szakaszban jelölje be a "Felhasználó által megadott beállítások létrehozása" jelölést. "- a" Sütik "részben adja meg a kívánt beállításokat, majd erősítse meg
• Google Chrome: Lépjen a (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop) menüre - Menü - Beállítások - Bővített beállítások - az „Adatvédelem” szakasz alatt kattintson "Tartalmi beállítások" - a "Sütik" rész alatt jelölje be a kívánt négyzeteket, majd erősítse meg
• Safari: Lépjen a (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE ) oldalra - Safari - Beállítások - Adatvédelem - a "Cookie-k és weboldal-adatok" szakasz alatt adja meg a kívánt beállításokat, majd erősítse meg